София, ул. Алабин №58

Ново направление в Частна английска бизнес гимназия „Евростандарт“ в партньорство с IT STEP

Според последните проучвания на пазара на труда, едни от най -търсените специалисти в момента са графичните дизайнери и специалисти в областта на компютърната графика. Техните доходи се определят и като едни от най-задоволителните на фона на останалите професии.
Поради големия интерес и търсене на профилирана подготовка в тази област, през новата учебна 2017/2018 година ЧПБУ „Евростандарт“ предлага специализирано обучение по специалността „Компютърна графика”. Всички млади хора, които искат да научат тънкостите и да се реализират успешно в сферата на дизайна, могат да кандидатстват след 7 клас.
Учениците ще изучават интензивно английски език в 8 клас, а от 9 клас започва  подготовка по специалните учебни предмети, с водещи преподаватели и специалисти в областта на графичния дизайн и компютърните технологии. Същевременно, с профилираната подготовка по тези предмети, учениците на бизнес гимназията ще бъдат обучавани как сами да презентират своите продукти и да ги реализират на пазара.
В 11 и 12 клас всички ученици имат възможността да практикуват в едни от най-успешните медии и рекламни агенции, дизайнерски фирми и да работят с водещите специалисти в тази сфера. 
Уникалната възможност да изучавате „Компютърна графика” в Частно училище „Евростандарт“ ще Ви даде шанс да се обучавате от утвърдени експерти в интерактивна учебна среда, по най – модерните методи в областта на теорията и практиката на дизайна.

Специалност 2130601 Компютърна графика
Специални учебни предмети, изучавани като теория и практика:
История на изкуството;
Композиция;
Компютърна графика и мултимедия;
Графичен дизайн и реклама;
Рисунка, типаж, анимация;
Живопис;
Скулптура;
Визуални изкуства;
Графични техники и оформление на печатни издания.

Научете повече за обучението

 


Да
Не

Регистрирайте се и започнете да учите!