София, ул. Алабин №58

Как модерните технологии помагат в здравеопазването

Продължителността на живота се е увеличила с пет години между 2000 г. и 2015 г., като това е най-бързото увеличение от 60-те години на миналия век, според Световната здравна организация. Освен това броят на хората над 60 години се очаква да се удвои до 2050 г. С разходите за здравеопазване, които се очаква да достигнат до 21% от БВП в Европа до 2050 г., системата на здравеопазването е под непрекъснато напрежение.

Отговорът се крие в новите технологии. Има три ключови области, в които болниците могат да се възползват от огромното намаляване на разходите: достъп до надеждна енергия, оптимизиране на текущото използване на енергия и инфраструктура и, накрая, ангажиране с нови технологии,

Накратко, болниците стават по-ефективни и правят много повече с по-малко.

Как може новата технология да вдъхне живот на застаряващата инфраструктура?
Болниците често разчитат на застаряващата, неефективна инфраструктура, която не може да отговори на натиска на все по-нарастващите нужди на пациента.

Статистически, средната болнична стая използва толкова енергия, колкото две жилищни сгради. Тридесет процента намаление на енергията в болница с триста легла може да осигури достатъчно спестявания, за да осигури десет медицински сестри, което на свой ред означава по-добра грижа за пациентите.

Новите строителни системи и анализи могат да помогнат на директорите на болничните заведения да определят какво може да се подобри, за да се спестят средства. В един такъв случай, едно съоръжение за биомедицинско изследване е спестило 284 хил. долара през първата година.

Инсталирането на възобновяеми енергийни източници извън мрежата е друг начин за намаляване на разходите. Слънчевите панели, инсталирани в “мъртви” пространства като болнични паркинги, могат да намалят болничните сметки с до пет процента.

Медицинската болница Moorfields Eye в Лондон е на повече от един век и старата й викторианска инфраструктура се нуждае от смели промени, за да се превърне в най-съвременна медицинска апаратура.

Кога по-умните технологии означават повече комфорт
Проучванията показват, че пациентите, които се чувстват по-добре и са по-спокойни, се възстановяват по-бързо.

Но технологиите в областта на здравеопазването стават по-умни и подобряват грижите и удовлетвореността на пациентите по икономически ефективни начини. Приложения като оптимизацията на клиничната среда помагат на болниците да пестят енергия и да подобрят комфорта на пациента, като автоматично регулират условията в помещението и редуцират енергията.

Опитът на пациентите също се трансформира чрез технология “интелигентна стая”. Мобилните приложения позволяват на пациентите да контролират прости детайли като стайна температура, контролиране на светлината и т.н, оставяйки медицинските сестри и други служители да се фокусират върху междуличностната грижа.

Бъдещето на здравеопазването е цифрово
Новите технологии могат да помогнат на болниците да работят по-ефективно, като спестят пари и време, по-добре изразходвани за грижите на пациентите.

Когато болниците намаляват тези общи разходи с помощта на технологии, ползите се прехвърлят директно върху пациента и могат да спомогнат за създаването на устойчива система за здравеопазване за бъдещето за всички.

Полезни съвети за начинаещи бранд дизайнери

Бранд дизайн вдъхновения

 

 


Да
Не

Регистрирайте се и започнете да учите!