София, ул. Алабин №58

Какво ни казва докладът на Fintech за юли 2018

Като назначен докладчик на Европейския парламент относно Регламента на таксите за трансгранични плащания в Съюза и таксите за обмяна на валута, Ева Майдел се ангажира да изслуша мнението на всички заинтересовани страни и планира да организира обществени обсъждания през есента.

На 3 юли ЕБО (Европейска Банкова Общност) публикува 2 доклада за въздействието на Fintech върху бизнес моделите на кредитните институции, рисковете и възможностите за благоразумие, възникнали за институциите от Fintech. Докладите разглеждат влиянието на финтек върху бизнес моделите на кредитните институции и рисковете и възможностите, възникващи за институциите от финтех. ЕБО отбеляза, че прилагането на нововъзникващи технологии и навлизането на нови играчи на пазара изглежда принуждава съществуващите институции да преосмислят своите бизнес модели.

Какво заключи докладът?

Докладът още идентифицира потенциалните рискове за институциите, които не са в състояние да реагират адекватно на иновативни технологии своевременно, както и за участници, които променят своите бизнес модели без ясна стратегическа цел, подкрепени от подходящо управление, оперативни и технически промени. Докладът посочва пет фактора, които могат да окажат значително влияние върху устойчивостта на бизнес моделите на традиционните оператори, и по-специално:

 • стратегии, които се преследват, за да останат в крак с бързо променящата се среда;
 • предизвикателства, произтичащи от наследствените ИКТ;
 • оперативен капацитет за осъществяване на необходимите промени;
 • задържане и наемане на персонал;
 • увеличаване на конкуренцията от страна на връстници и други субекти.

Докладът на ЕБО относно предпазните рискове и възможностите, възникващи за институциите от финтех, има за цел да повиши осведомеността за настоящите и потенциалните приложения на финтех в надзорните органи и в отрасъла. Целта му е да осигури балансиран анализ на асоциираните аспекти на микроравнище, без да прави препоръки, и обсъжда седем случая на употреба, при които се прилагат финтех решения на съществуващи финансови процеси, процедури и услуги, по-специално:

 • биометрично разрешение, използващо разпознаване на пръстови отпечатъци;
 • робо-съвети за инвестиционни консултации;
 • използване на големи данни и машинно обучение за кредитиране;
 • използване на технологиите за разпространение на книги (DLT) и интелигентни договори за търговско финансиране;
 • използване на DLT за комплексна проверка на клиентите;
 • мобилни портфейли;
 • аутсорсинг на основните банкови и платежни системи към публичния облак.

Докладът може да бъде приложим и за други процеси, процедури и услуги, при които се използват същите основни технологии. Като цяло ЕБО е посочила нарастваща промяна в оперативния риск, свързана с рисковете и зависимостта от доставчици от трети страни.

IT STEP посети СПГЕ „Джон Атанасов“

 


Да
Не

Регистрирайте се и започнете да учите!