София, ул. Алабин №58

Къде се използва Adobe Illustrator?


Визуалната комуникация е една от най-добре работещите. Това е било тенденция, проектирала се особено добре в древността, когато нашите предци са използвали рисунки, за да се разбират помежду си, тенденция е и днес.

Картината е в състояние да пренесе много повече закодирана в себе си информация, отколкото текст, например. Тя е способна да пренесе чувства и емоции, да изрази много по-голямо количество абстрактна информация и то за един миг. По тази причина бизнесът до голяма степен залага на визуалните методи, за да трансферира информация до крайния потребител, инвестирайки в реклами и рекламни кампании, свързани с изображения или видео.

Както знаем, в ерата на цифровизацията всичко се създава на компютри и преминава през компютри, за да стигне до своя адресат. Днес нищо не се създава на лист, както е било преди години. По тази причина ще се спрем върху една от най-добрите програми за създаването и обработката на изображения – Adobe Illustrator.

Adobe Illustrator е векторна програма, която служи на професионалисти и начинаещи, увлечени по графичното изкуство, за създаването на изображения от различен характер – лога, икони, шрифтове, илюстрации и т.н.

За разлика от растерно базираната Adobe Photoshop, Adobe Illustrator е векторен софтуер, което означава, че предоставя възможност за много по-качествен печат и голяма свобода при работа с изображенията без те да губят своето високо качество.

Програмата е създадена през 1986 година за гиганта Apple, но днес се превръща в неименна част от инструментариума на всеки уважаващ себе си артист на XI век.

Къде намира приложение Adobe Illustrator

Приложението на софтуера е широко и може да се срещне почти навсякъде. Най-често се прибягва до Adobe Illustrator при изработката на:

Илюстрации

Много илюстрации, които срещате през своето ежедневие в книги, списания или брошури, са преминали през Илюстратора.

Лога и икони

Логото е своеобразна запазена марка, придаваща на бранда или компанията фирмена идентичност, така че те да бъдат разпознаваеми за клиентите. Всеки професионалист знае, че лого се създава на векторна програма, като най-предпочитана сред тях е Adobe Illustrator.

Иконите също са нещо като запазена марка за компаниите. И те, подобно на логата, се създават на Adobe Illustrator.

Флаери, брошури, рекламни материали и др.

Всички рекламни материали се създават с помощта на програмата.

Шрифтове

По-голямата част от шрифтовете са създадени на програмата.


Да
Не

Регистрирайте се и започнете да учите!