София, ул. Алабин №58

Методологиите на Scrum/Agile

Когато сте предприемач, трябва да вземате десетки решения. И едно от първите касае избора на методологията за управление на проекти, която да следвате.

От Agile до Scrum, Waterfall или Kanban, съществуват разнообразни рамки за управление на проекти. Някои, подобно на Scrum, следват по-строга, структурирана методология. Други, като Канбан, са по-лесни за въвеждане и прилагане в допълнение към съществуващите процеси. Всички те имат предимства и недостатъци, но днес ще се спрем на Scrum/Agile.

 

Разработването на гъвкав софтуер се отнася до група методологии за разработка на софтуер, основани на итерактивно развитие, където изискванията и решенията се развиват чрез сътрудничество между самоорганизиращите се функционални екипи. Методите Agile (или Agile процесите) обикновено подкрепят дисциплинирания процес на управление на проекти, честите инспекции и адаптации, лидерската философия, която насърчава работата в екип, самоорганизацията и отчетността – набор от най-добри инженерни практики, предназначени да позволят бързо доставяне на висококачествен софтуер, и бизнес подход, който уеднаквява развитието с нуждите на клиентите и целите на компанията.

Scrum е гъвкава методология за управление на проекти или рамка, използвана основно за проекти за разработка на софтуер, с цел предоставяне на нови възможности за софтуер на всеки 2-4 седмици. Това е един от подходите, които са повлияли на Agile.

Методологията на Scrum следва ценности и принципи на гъвкавост, но включва и други дефиниции и спецификации, особено по отношение на някои практики за разработка на софтуер.

Scrum се превърна в предпочитаната рамка за гъвкаво управление на проекти като цяло и понякога просто се нарича „управление на проекти Scrum“ или „Scrum“.

Всъщност това е най-популярната методология. Съгласно 11-тия годишен доклад на Agile, 68% от софтуерните екипи използват Scrum или Scrum хибрид. Scrum обаче се е разпространила и в други бизнес функции, включително IT и маркетинг, където има проекти, които трябва да се придвижат напред.

 

Какви са ползите, получени от методологията на Scrum?

Организациите, които са приели agile Scrum, са имали:

  •   По-висока производителност;
  •   Продукти с по-добро качество;
  •   Намалено време за пускане на пазара;
  •   По-добро удовлетворение на заинтересованите страни;
  •   По-добра динамика на екипа;
  •   По-щастливи служители.

 

Какво е толкова важно за управлението на проекта Scrum?

Scrum адресира сложността на работата, като прави информацията прозрачна, така че хората да могат да се самоконтролират и адаптират на базата на настоящите, а не на прогнозираните условия. Това позволява на екипите да се справят с обичайните клопки на процеса на развитие: хаос в резултат на непрекъснато променящите се изисквания; подценяване на времето, ресурсите и разходите; компромиси относно качеството на софтуера; и неточно отчитане на напредъка.

Прозрачността на общите термини и стандарти се изисква при разработването на Scrum, за да се гарантира, че това, което се изпълнява, е това, което се очаква. Честото проследяване осигурява напредък и открива ранните различия, така че корекциите да се извършват бързо.

 

Допълнителни публикации: Как да възстановите изгубени файлове (за Android и iOS) 


Да
Не

Регистрирайте се и започнете да учите!