София, ул. Алабин №58

Защо децата трябва да се научат да кодират?

Кодирането е в основата на иновациите. От безпилотните автомобили до роботизирани хирургически операции, компютърната наука управлява всеки аспект от нашия живот. Кодирането е фундаментално умение, което децата трябва да придобият, за да могат да се превърнат в следващите специалисти, отговорни за нашето бъдеще.

В днешния цифров свят кодирането е фундаментално умение, заедно с математиката и четенето, но твърде малко деца имат възможност да се научат да участват в подобно обучение, защото то не се преподава в училище.

Обичайното вярване винаги е било, че децата, които се интересуват от програмиране, трябва да имат развити силни математически умения. Но всъщност е обратното. Педагозите и родителите все по-често говорят за това как компютърното програмиране може да помогне на децата да изградят математически умения и да направят по-забавно ученето по математика.

Ето няколко неизменни ползи на програмирането:

  •  Кодирането позволява на децата да бъдат креативни. Те могат да създават проекти, които да бъдат наистина изумителни.
  •  Кодирането изгражда увереност. Това е невероятно овластяване на децата да могат да създават проекти и да ги покажат на семейството и приятелите си.
  • Кодирането е най-добре да бъде научено по-рано. Да се научиш да кодираш е подобно на изучаването на втори език. Колкото по-рано децата са изложени на фундаментални теми като секвенции, цикли и условни, толкова по-дълбоко те поглъщат тези концепции.
  •  Кодирането се превръща в успех и в други области. Ученето на програма подпомага ученето в други области, като математика, четене и наука.

Програмирането помага на децата да визуализират абстрактните понятия

Абстрактните концепции за математика могат да бъдат предизвикателство за много деца. Родители, учители и специалисти по технологии използват Tynker – анимирана програма за програмиране – за да помогнат на децата да визуализират абстрактните математически концепции.

Tynker предоставя на децата конкретен пример за силата на десетичната запетая. Когато изучаваме десетични знаци по математика, децата просто казват “ах-ха”, но когато видят как десетият блок от код може да повлияе на обектите на екрана, това въздействие е десетократно.

Програмирането прави математиката по-забавна

В един момент, без да го осъзнават, децата започват да идентифицират атрибути и групират променливи, да прилагат условна логика, да развиват алгоритмични функции и да изчисляват ъгли в рамките на геометрични форми. Но най-вече те търпеливо формулират хипотези за решаване на проблеми и дръзко прилагат експерименти с опит и грешки, стратегии, изисквани от всяка област на обучение. И това е в допълнение към някои от основите на кодирането, което изисква истинска математика – правилно изчисляване на часовете на изчакване, задаване на броячи, изчисляване на точки и времеви взаимодействия между героите в техните игри.

В нашата “Малка компютърна академия” децата усвояват именно тези умения по лесен, забавен и атрактивен начин. Знанията им, придобити при нас, могат да прераснат в истинска страст и да се превърнат в поприще. Запишете се за безплатна консултация, за да научите повече. 

 


Да
Не

Регистрирайте се и започнете да учите!