София, ул. Алабин №58

Q&A: За софтуерното тестване и професията QA инженер

1. Какво представлява софтуерното тестване?

Софтуерното тестване е процес на проверка дали разработения софтуер отговоря на изискванията, за да работи оптимално. Целта на тестването е да се намерят максимален брой дефекти, които да бъдат остранени. Колкото и невероятно да звучи, никога не могат да бъдат открити и отстранени всички дефекти, така че целта е оставащите да бъдат с минимално въздействие и влияние върху софтуерния продукт.

2. С какво се занимават QA инженерите в ежедневието си?
Основна им задача е да открият колко се може повече дефекти и разбира се тези дефекти да не достигат до крайния потребител на дадения софтуер. QA инженерите често работят в тясна връзка с разработчиците, като от тях зависят крайните адаптации на продуктите. Съответно тяхната работа е изключително динамична и включва постоянна комуникация с различните групи от хора, анагажирани в процеса по разработване на софтуер: програмисти, екипи по поддръжка и др.

3. Кое е най-интригуващото в работата?
За разлика от програмистите, QA инженерите не се специализират в отделни програмни езици – те създават и провеждат тестове на различни езици. По този начин те добиват много по-цялостен поглед над самата разработка.
Друг интересен аспект от работата им е “деструктивния” подход към софтуера – тяхната основна цел е, търсейки дефекти, да “счупят” програмата.

4. Какво трябва да знаете, ако искате тепърва да се стартирате кариера в сферата?

Както във всяка друга сфера, за да изградите кариера в областта на софтуерното тестване, трябва да се въоръжите с много търпение и да бъдете любознателни и отдадени на обучението си.
QA е съкращение от quality assurance (осигуряване на качеството), но може да се направи асоциация и с така популярното Q&A (въпроси и отговори). В тази връзка, ако искате да станете QA инженери трябва да свикнете постоянно да си задавате въпроси като: „Какво ще стане, ако направя тези действия, в комбинация с различни настройки?“, “Какви алтернативни пътища би предприел потребителя, използвайки софтуерния продукт?” и др., на които в последствие да си отговаряте, тествайки начините на използване на софтуера и откривайки бъгове в него.
В допълнение, ако сте напълно начинаещите в сферата, не трябва да Ви е страх да задавате уместни и не толкова уместни въпроси по време на обучението си.

5. Какви качества са Ви необходими, за да станете QA инженер?

На първо място Ви е нужно изключително внимание към детайлите. В допълнение се изискват логическо мислене, аналитичност и умение за разрешване на проблеми. Не трябва да се пренебрегват и комуникационните умения и тези за работата в екип. Освен личностните характеристики, от съществено значение са и теоритичните знания, както и техническите умения, които един QA инженер трябва да притежава. И разбира се, не на последно място се изисква да бъдете постоянни в своето развитие.

Преоткрихте себе си в професията QA инженер и считате, че притежавате подходящите качества, за да се занимавате със софтуерно тестване? Разгледайте предстоящите QA обучения на Международна компютърна академия IT STEP!


Да
Не

Регистрирайте се и започнете да учите!