София, ул. Алабин №58

Разлики между Java и JavaScript

 

 

У мнозина живее заблудата, че Java и JavaScript са две наименования на един и същ продукт. Освен съвпадението в част от името, обаче, може да се каже, че няма особена причина двете да бъдат бъркани, защото си приличат толкова, колкото двата елемента Ин и Ян.

Java и JavaScript са напълно различни езици за програмиране, и смятаме, че смесването им в съзнанието на хората е причинено от неразбиране, което трябва да бъде изгладено с помощта на приликите и разликите помежду им.

 

Прилики

 

–    Двата продукта се появяват на пазара през 1995 г.;

–    Java, както и JavaScript, са езици за програмиране;

–    Двата езика са обектно-ориентирани;

–    Служат за Front-end и Back-end разработката на сайтовете.

 

Приликите свършват дотук. Те са напълно формални и всъщност разликите са тези, на които трябва да обърнем специално внимание, за да ги откроим.

 

Отликите започват от различните създатели на двата продукта, преминават през специфичните начини на работа и завършват до техния краен продукт.

 

Разлики

–    Java е създаден от Джеймс Гослинг, а JavaScript от компанията Netscape;

–  Логото на Java изобразява чаша горещо кафе, а на JavaScript надпис “JS” върху жълт фон.

– Java e програмен език, а JavaScript е скриптов език (както подсказва и самото му име);

– Java служи за създаване на програми, които стартират, благодарение на характерната за Java “Виртуална машина” (Virtual Machine) или в браузър, а JavaScript само и единствено в пределите на браузъра;

– Java се нуждае от т.нар. компилатори за неговите специфични кодове, докато JavaScript няма нужда от тях и неговият код е само и единствено текст;

–  Двете работят чрез различен plug-in.

 

Някои субективни разлики, които специалистите споделят:

–  JavaScript е по-малко популярен език от Java, но пък е по-лесен за научаване;

–   JavaScript дава по-голяма свобода в създаването на продуктите, отколкото Java, заради възможността за бързи корекции.

 

Надяваме се да сме отговорили на Вашите въпроси, относно двата езика за програмиране, и повече никога, ама никога да не бъдат смятани за едно и също нещо.

 


Да
Не

Регистрирайте се и започнете да учите!