София, ул. Алабин №58

Този вид роботи могат да се оправят с бъркотията

Роботите имат бъдеще в домакинските задачи. Нова машина може да ви помага при вдигането на обувките ви, като ги съчетава по двойки и ги подрежда настрана – всичко това, докато си почивате.
Изследователи от лабораторията за компютърни науки и изкуственото разузнаване на MIT разработиха система, която да даде на роботите по-добро разбиране за произволните предмети, които запълват нашия свят и понякога нашите килери. Подобна технология в крайна сметка може да помогне за автоматизиране на работата в складове, или почистването на дома.

Какво могат роботите?


„Ние искаме роботите да познават визуално много обекти, като така биха могли да ни бъдат доста полезни“, казва Пийт Флорънс, съавтор на автора на статията.
Роботите вече имат огромно присъствие в складове и конвейри, но обикновено не могат да се научат да импровизират. Те могат да вдигат и преместват предмети, но трябва да бъдат на определени позиции и места.
Общото опаковане на случаен принцип в кутии в складове за електронна търговия е видът работа, която хората вършат добре. Но с помощта на технологията на MIT роботизираната ръка може да помогне: тя ще знае как да вземе чаша за дръжката или обувка от езика й. Системата научава повече за обектите с течение на времето и в крайна сметка поставя елементи в кутия по определен начин.
За да обучат роботизираната ръка, изследователите поставят пред нея групи от подобни предмети, като обувки, шапки и чаши. Ръката-робот премества продуктите наоколо, разглеждайки техните характеристики и научавайки това, което ги отличава. След като анализира различни обувки, научава къде трябва да бъдат връзките.
Тестът бил направен предимно на мъжки обувки, купени от служители в лабораторията на CSAIL.
Изследването се основава на предишни постижения в областта на компютърните визии, дълбокото обучение и роботиката
. Докладът ще бъде представен на конференцията за обучение на роботи в Швейцария през октомври.

Как премина събитието „Как да използваме LinkedIn“

Изкуственият интелект създава културна интелигентност

 


Да
Не

Регистрирайте се и започнете да учите!