София, ул. Алабин №58

Вижте как премина събитието IT4HR

Автор: Наталия Иванова

За втора поредна година Международна компютърна академия IT STEP проведе еднодневно тренинг обучение за HR специалисти и рекрутери. 

Лектор на обучението беше Делян Керемедчиев, който притежава дългогодишен опит в уеб програмирането и е опитен преподавател в сферата FOS (Free and Open Source).

Записалите се в еднодневния курс бяха от разнообразни бизнес области – финансови институции, банки и големи IT компании, и имаха възможността да „попият“ от истинския професионализъм на Делян. 

Присъстващите бяха изцяло жени и в рамките на 8 астрономически часа се запознаха с основните технологии и тяхното правилно приложение, ролите в различните екипи и звена на компаниите, както и кои са начините за построяване на проект, каква е неговата последователност и как се постига максимална ефективност.

Нещо повече, Делян разкри и големите тайни на профилите на IT компаниите в международжен план.

Тъй като те биват продуктово ориентирани, предлагащи или специализиращи услуги, присъстващите се запознаха с това кой е наборът от минимални изисквания към служителите, според тези профили. 

Освен това Делян разясни на дамите кои са стандартите за писане на код, както и управлението на процеса по неговото създаване. Запознаването с PSR2, OOP/Procedural, Frameworks, Project Management tools, Git/Svn, Agile/ Scrum/Waterfall модели и CI беше изключително интересно на присъстващите. 

Лекцията се провеждаше отчасти на диалогов принцип, където всеки можеше свободно да зададе своите въпроси. 

В края на курса всеки получи сертификат за завършения курс, а събитието беше закрито с чаша пенливо шампанско, поднесено от директора на IT STEP – Андрей Николов. 


Да
Не

Регистрирайте се и започнете да учите!