София, ул. Алабин №58

Защо да изберем C++

C++ е обектно-ориентиран език и е един от най-популярните езици за програмиране, даващ пълна свобода за използване на ресурсите на компютъра. Той е предпочитан от специалистите за разработка на игри и десктоп приложения по ред причини – дава огромно разнообразие от безплатни ресурси и предоставя изключителна бързина на изпълнение.

C++ е базиран на езика С и е разработен в средата на 80-те години от Bjarne Stroustrup в AT & T Bell Laboratories. Тук „++“ се използва за разширението, защото „++“ е синтактичен конструкт, използван в C за увеличаване на променлива. Разликата е, че в C++ има добавени класове, множествено наследяване, виртуални функции, overloading, шаблони (templates), обработка на изключения (exceptions) и др.

С помощта на C ++ можем да създадем различен вид софтуер, а именно:

  •   Системен софтуер;
  •   софтуер за приложения;
  •   драйвери на устройства;
  •   вграден софтуер;
  •   високопроизводителни сървърни и клиентски приложения и развлекателен софтуер, като например видеоигри.

 

С помощта на C ++ можете да разработвате системни програми като OS, Device Drivers, Network (N/W) протоколи, PC utilities.

 

Защо е препочитан по цял свят?

Езикът притежава т.нар. скалируемост. Това означава, че се препоръчва при написването на приложения, които изискват голяма използваемост на ресурси. Добрата графика в игрите, като 3D, е точно такъв пример, затова едни от най-графично тежките  игри се пишат на C++.

Добре развитата общност в даден език е от огромно значение както за начинаещия програмист, така и за професионалиста. Колкото по-развита е общността, на толкова по-голяма помощ и съдействие можете да разчитате от „колеги“. StackOverflow – платформа за въпроси, свързани с програмирането, дава рекордните 83,6 % като ниво на отговори за платформата.

 

Недостатъци

  • Когато C ++ се използва за уеб приложения сложни и трудно да се отстраняват грешки;
  •   Сигурността му е слабо място;

 

Какви възможности предлага C++?

С помощта на C++ можете да разработвате игри или да оптимизирате платформи, които използват езика като своя разработка. Той набира все по-голяма популярност, заради добрите графични възможности, които предлага. А както знаем, графиката е нещото, към което игрите най-устремено се целят.

 

Искате да станете програмист и да овладеете езика на програмиране C++? Тогава се възползвайте от нашето обучение по C++.

В случай, че се колебаете и не знаете кой е най-подходящият език, можете да прочетете повече и за Java, Ruby on Rails, C#.


Да
Не

Регистрирайте се и започнете да учите!