Компютърна академия IT STEP! Учим се от 1999 година. Висококачествено компютърно образование за възрастни и деца. Подготвяме програмисти, дизайнери и системни администратори, които не могат да бъдат заменени от изкуствен интелект. За тази цел, освен задълбочени знания, ние се научаваме да разбираме задачи, да мислим за готови проекти и да работим в екип.

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

ШАГ логотип

ADDIE: 5 стъпки към ефективно обучение

Мария Николова

05.05.2022

837 преглеждания

Курсовете по дизайн са неизменно свързани със създаването на изживявания от ученето, които са полезни, ефективни и приятни. Фокусът е по-малко върху съдържанието и се фокусира повече върху това как да създаваме дизайни. Една от основните концепции е, че студентите и техният опит лежат в центъра на всяко решение за това как ще протича даден курс ,какъв материал ще бъде включен, и какъв не. Идеята зад този подход е, че за да бъдат студентите успешни в учебна среда, трябва да се вземат предвид техните вече съществуващи знания, интереси и мотивация.

Въпреки че звучи толкова просто този начин на преподаване все още е сравнително нов в областта на практиката. Често за тези извън обучителната сфера на дейност това изглежда донякъде чужда материя,  защото както подходите за учене, така и образованието се развиват и променят постоянно, вследствие на новите технологии. Промените се дължат на това, че всички от бизнеса, училищата и висшите учебни заведения разпознават необходимостта от обучение по дизайн, за да образоват и обучават ефективно своите ученици, служители и клиенти.

За да се разбере по-добре произхода на дизайна трябва да се обърне внимание на основополагащите принципи и тактики, които спомагат за развитието на областта до това, което е днес.

Обучението по дизайн се базира на основата на Instructional Design (учебен дизайн, известен още като дизайн за учебни програми и практики).Този тип дизайн може да бъде разглеждан като по-широка, по-общо фокусирана дизайнерска практика. Целта му е да разработи начини за ясно предаване на инструкции, стъпка по стъпка. Вземете за пример IKEA. Всички познаваме кратките инструкции от 3-5 страници, прикрепени към всеки един продукт, който сме си закупили. Ако няма текст, можем да разчитаме на ясни, прости илюстрации, които да следваме, за да сглобим бързо и лесно продукта. От гледна точка на Instructional Design, това е много добро дизайнерско решение. Не е необходимо да превеждате информацията и няма как тя да бъде разтълкувана погрешно или да не бъде разбрана. Просто следвате инструкциите, които виждате.

Ами ако искаме да насърчим дискусия и дебат? Или да предизвикаме промяна в поведението на някого? Веднага щом добавим тези въпросителни нещата стават далеч по-сложни. И тук идва на помощ Learning Design.

Чрез комбиниране на принципи и идеи от учебния дизайн и изследвания от обучението, образованието и психологията на развитието и дори технологичните иновации, ние получаваме Learning Design или LD.

Въпреки че целта на LD е подобна на тази на инструкциите на IKEA, има много повече  „променливи“ за отчитане и по-голяма степен на сложност. Трябва да мислим не само за инструкциите, за това как да направим нещо, но и за това как хората ще реагират, усвоят и използват получената информация.

След като прочетете това, може би си мислите, че е силно контекстуално и вероятно изисква специализирани знания и набор от умения, за да се справите добре. Истината е, че донякъде сте прави. Добрата новина е, че има множество инструменти и приложения, които могат да ви помогнат с тази задача. При онлайн обучение например, с подходящите LMS (Система за управление на обучението) и LXP (платформа, фокусираща се върху опита от обучението) могат да бъдат включени в процеса на създаване на съдържание. Трябва обаче да се уверите, че всички критични точки са засегнати, което ви позволява да се съсредоточите върху съдържанието.

В допълнение към това има изпитани методологии за проектиране, които всеки може да приложи в процеса на създаване на съдържание или в курса, в  който работи, за да подчертае основните елементи от процеса. Това ще доведе до по-успешни материали, структура и резултати от обучението.

Моделът ADDIE е такъв тип инструмент. Той е разработен в следствие на развтието на методологията за проектиране на инструкции, който се прилага независимо от вашата тема или учебни цели.

ADDIE е акроним, който означава анализ, проектиране, разработка, внедряване и оценка. Това е цикличен процес на усъвършенстване и коригиране, който ви позволява да преминете от груба идея към изчистена концепция. Можете да повторите процеса толкова пъти, колкото е необходимо, за да постигнете желания резултат.

Нека да разгледаме всеки компонент от модела ADDIE и да видим как те се допълват един с друг.

Анализ

Фокусът на първата стъпка в модела ADDIE е изцяло върху събирането на информация. В случай, че сте използвали инструмента/процеса за обратно проектиране, вече сте започнали тази фаза. Основният момент тук е да съберете и разберете вида информация, която ще ви помогне да създадете програма, насочена към учащия, която отчита неговите нужди и възможности и как те могат да бъдат използвани за учебните цели и резултатите от програмата. Въпросите в тази фаза до голяма степен попадат в една от двете категории: фокусирани върху учащия (за хората) и фокусирани върху целите (за програмата).

Дизайн

Фазата на проектиране на модела ADDIE е мястото, където започваме да разглеждаме съдържанието и планирането на урока, създавайки схема за това, което ще бъде научено. В зависимост от естеството на вашето съдържание и тема, може да помислите да използвате обратен подход към това. Започнете със създаване на оценка в края на курса (или модула). Това ще ви помогне да определите ясно каква информация трябва да бъде покрита чрез уроците и материала.

Има няколко форми, които това планиране на дизайна може да приеме, като обикновени текстови документи и списъци, мисловни карти и т.н., но ние препоръчваме да използвате „процеса на разкадровка“.

Едно важно пояснение относно тази фаза е дали са създадени възможности за учащите да практикуват или прилагат нови знания и умения по смислен и уместен начин. Това, за което всъщност говорим тук, са задачи. Важна част от процеса на обучение е, че знанията и уменията трябва да се прилагат, това е моментът, когато може да се случи магия, тъй като от учащите се иска да комбинират стари и нови знания, за да създават нови неща и не само да видят, но и да разберат ефекта, който новите знания им предоставят.

Разработка

Разработката е онази действителна фаза на изграждане в модела ADDIE, където започвате да създавате, и организирате съдържанието си. Постоянната оценка на вашия напредък през тази фаза е от съществено значение, тъй като предоставя възможност за идентифициране на грешки, места, в които има пропуски. В допълнение към анализа и оценката на самото съдържание през тази фаза, обърнете специално внимание на инструкциите, които го придружават.

Не забравяйте, че учащите в онлайн среди често няма да имат същата способност да зададат въпрос и да получат незабавен отговор, както биха имали в традиционна класна стая или лице в лице. Следователно, ако искате вашите учащи да коментират документ, кажете им да го направят. Можете дори да направите крачка напред и да зададете някои отворени подбудителни въпроси, които обучаемите да обмислят. Не забравяйте, че вашата цел като създател на курс е не само да предоставите съдържанието, но и да улесните учебния процес, като ангажирате и подкрепяте учащите.

Внедряване

Пригответе се да стартирате и пуснете курса си за учащите. Това може да стане по много начини, сред които най-лесно е да поканите обучаемите и да започнете курса. Това е също така време за размисъл върху всяко допълнително съдържание на инструкциите, които могат да се нуждаят от учащите. След като сте уверени, че учащите имат всичко необходимо, за да преминат гладко от влизане/регистрация до завършване на вашия курс, е време да започнете!

Оценка

По време на последната фаза от модела ADDIE е добра идея да помислите за какви въпроси се интересувате и какви данни искате да получите. Високият процент на завършващи е страхотен успех, но не е ли по-важно, ако можете да обясните защо това е така? Обратно, ако учащите не се справят с определена част от обучението, то каква информация би им била полезна, за да успеят да се справят. Има ли пропуски или недоразумения? Имаше ли твърде много информация, събрана в един курс?

Обратна връзка

След приключването на този процес идва и момента, в който получаваме обратна връзка. ADDIE е цикличен модел, което означава, че можете (и трябва) да преминете през процеса няколко пъти, за да успеете да  адаптирате вашите курсове за всички, които ще се обучават в тях.

Ако обаче сте следвали процеса внимателно голямата част от тази работа по актуализиране и повторение ще бъде сведена до минимум.

Едно от хубавите неща на ADDIE е, че можете да повторите целия процес, за да прецизирате елементи или да повторите само конкретни фази, ако е необходимо. Можете да го приложите към курса в неговата цялост или да се съсредоточите върху определена тема или дори върху отделно съдържание. Това е адаптивен модел за работа и разработване на учебни програми. Включването на ADDIE във вашето развитие не само има предимството да създаде по-добро учебно изживяване, но също така ви осигурява ясен работен процес, като ви помага да запазите ясно фокуса върху вашите цели и задачи.

 

 Автор::

Мария Николова

Digital Marketing Manager

IT STEP  Ltd.

Студент на IT STEP academy демонстрира блестящи знания и креативни решения

Студент на IT STEP academy демонстрира блестящи знания и креативни решения по време на Националния есенен турнир по информационни технологии "Джон Атанасов".

Студент на IT STEP academy демонстрира блестящи знания и креативни решения по време на Националния есенен турнир по информационни технологии "Джон Атанасов". Заедно в екип, с още други млади надежди на ИТ сектора, представиха иновативен проект, който подпомага процеса при кандидатстване за европейско финансиране на малки бизнеси и училища. Модерното уеб приложение Gran Buddy използва AI функции, за да свърши 80% от работата по автоматично попълване на документи за кандидатстване по европейски проекти. С помощта на приложението на кандидата за безвъзм

ШАГ логотип

Какво трябва да знаете, за да създадете собствен сайт?

Прочетете какво трябва да знаете, ако искате да създадете свой собствен сайт. Ще получите ценни примери и алтернативи за справяне с този продължителен процес.

Искате да създадете ваш собствен сайт, но не знаете през какви стъпки трябва да преминете? Тази статия е точно за вас, в нея ще коментираме основните услуги, от които се нуждаете в процеса на създаването му, както и как да се сдобиете с тях.   Създаването на уебсайт е изключително важен процес за много индустрии днес. Дигиталната ера наложи много промени, които изискват активното присъствие на компаниите в онлайн среда. За много от вас вероятно е известно, че за да създадете един сайт, трябва да регистрирате домейн, но дали това е достатъчно,

ШАГ логотип

Организирахме първия по рода си Minecraft турнир в България!

На 5-ти ноември се проведе първия по рода си Minecraft турнир, в който се включиха ентусиасти на възраст между 8-18 години.

За повечето от вас Minecraft е просто забавна видео игра. Нов свят, любопитен и невероятен. Предимствата му обаче не се изчерпват дотук. Осъзнавайки ги, ние работим усилено над това да показваме на  деца  и  родители, че игровият подход на обучение дава предпоставка за развиване на много знания и умения за реалния свят.  За да усъвършенстваме  тази  наша позиция и да достигнем до повече от вас, организирахме първото по рода си събитие: Minecraft турнир, базирано на образователните възможности  на играта.  В турнира се включиха редица ентусиасти на

ШАГ логотип

IT STEP зарадва малчуганите с Minecraft Halloween събитие

IT Step проведе събитие, което обединява най-интересния празник за децата и любимата им игра Minecraft!

Несъмнено един от най-интерсните празници за децата е Halloween. По този повод решихме да изненадаме всички малчугани с вълнуващо преживяване. Цял уикенд, в който цари призрачно настроение, игри и забавление... За да бъде максимално удовлетворяващо цялото преживяване за децата, добавихме и основната съставка - любимата им игра, Minecraft! В концепцията на празника малчуганите трябваше да съзададат "влакче на ужасите", чрез команди на принципа на блоковото програмиране.  Съчетавайки полезното с приятното, Компютърна академия IT Step за пореден път док

ШАГ логотип