Компютърна академия IT STEP! Учим се от 1999 година. Висококачествено компютърно образование за възрастни и деца. Подготвяме програмисти, дизайнери и системни администратори, които не могат да бъдат заменени от изкуствен интелект. За тази цел, освен задълбочени знания, ние се научаваме да разбираме задачи, да мислим за готови проекти и да работим в екип.

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

phone_validation_text
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

Ако изберете «приемам», ще дадете Вашето съгласие да събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни.

Научи повече
За кого?

За кого е разработена програмата?

Организации, които искат точни отговори за представянето на екипа си

Завършвайки нашето обучение, организацията Ви ще може да задава въпрос и да получи отговори чрез правилните графики и визуализации.

Екипи, които се нуждаят от нов начин за представяне на вътрешна информация

Овладяването на PowerBi гарантира преглед на информацията чрез ясни и конкретни визуализации, които правят възприемането на детайлите много по-ясно.

Компании, които търсят точният клиент

Power BI ще ви съдейства да откриете нови възможности за привличането на добри клиенти да увеличите възвращаемостта на инвестициите ви.

Форми на обучения

Форма на обучение

Разработване на аналитични отчети с Power BI

цената се определя според индивидуалните нужди на компанията

КАКВО ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?

 

Модул 1. Въведение в бизнес аналитиката и създаване на отчети с помощта на Power BI


Занятие 1 (2 академични часа)

 •  Визуализация на данни. Различия между мониторинга и показателите на панела
 • Преглед на платформата Power BI (Power BI Desktop, Power BI Services, Power BI Mobile, Power BI Report Server, Power BI Embedded)
 • Примери за отчети на Power BI от реални проекти
 • Преглед на интерфейса на Power BI Desktop
 • Получаване на данни от различни източници. Получаване на данни от списъка и библиотеката SharePoint
 • Изчистване и преобразуване на данни в Power Query Editor
 • Въведение в езика M
 • Управление на връзките в модела на база данни
 • Избор на курсистите на случаи за изпълнение на самостоятелни практически работи

 

Занятие 2 (2 академични часа)

 • Сесия за въпроси и отговори върху самостоятелните практически работи
 • Детайлна демонстрация на един от примерите

 

Занятие 3 (2 академични часа)

 • Защита на изпълнените проекти
 • Предоставяне на обратна връзка от експерт
 • Оценяване на проектите 

 

Модул 2. Преобразуване на данни в отчетите с Power BI


Занятие 1 (2 академични часа)

 • Въведение в терминологията. Какво е израз, какви компоненти съдържа изразът? Синтаксис на израза
 • Преглед на различията между изчисляваната колона и мярката. Нагледна демонстрация на използването им
 • Използване на прости функции DAX – SUM, AVERAGE, IF, COUNT, FILTER, CALCULATE, LOOKUPVALUE, RELATED
 • Създаване справочници с помощта на езика DAX
 • Използване на функции DAX за преобразуване на текст, числа и дати
 • Аналитичните функции на езика DAX
 • Избор на курсистите на случаи за изпълнение на самостоятелни практически работи

 

Занятие 2 (2 академични часа)

 • Сесия за въпроси и отговори върху самостоятелните практически работи
 • Детайлна демонстрация на един от примерите

 

Занятие 3 (2 академични часа)

 • Защита на изпълнените проекти
 • Предоставяне на обратна връзка
 • Оценяване на проектите

 

Модул 3. Правила за използване на визуализации и настройки на страниците на отчета


Занятие 1 (2 академични часа)

 • Настройки на дизайна на отчета
 • Правила за избор на визуализации в зависимост от задачата
 • Работа с гео данни и карти в Power BI
 • Добавяне на изображения във визуализацията, коректно отразяване на линкове
 • Настройки на помощ за визуализациите
 • Настройки на филтри за данните в отчета
 • Оптимизация на отчета за използване на мобилни устройства
 • Избор на курсистите на случаи за изпълнение на самостоятелни практически работи

 

Занятие 2 (2 академични часа)

 • Сесия за въпроси и отговори върху самостоятелните практически работи
 • Детайлна демонстрация на един от примерите

 

Занятие 3 (2 академични часа)

 • Защита на изпълнените проекти
 • Предоставяне на обратна връзка 
 • Оценяване на проектите 

 

Модул 4. Съвместно използване на отчети в Power BI Services


Занятие 1 (2 академични часа)

 • Създаване на работно пространство, включване на участници
 • Публикуване на отчета (в работното пространство, в интернет, вграждане в страницата SharePoint)
 • Създаване на панел за мониторинг (dashboard)
 • Експортиране на отчета (PDF, Power Point)
 • Настройки на права за достъп в отчета. Разграничаване на достъпа до данните в отчета за различни потребители
 • Избор на курсистите на случаи за изпълнение на самостоятелни практически работи

Занятие 2 (2 академични часа)

 • Сесия за въпроси и отговори върху самостоятелните практически работи
 • Детайлна демонстрация на един от примерите

 

Занятие 3 (2 академични часа)

 • Защита на изпълнените проекти
 • Предоставяне на обратна връзка 
 • Оценяване на проектите 

български

4 модула

15-55 години

24 учебни часа

Подобрете представянето на компанията и на екипа си с помощта на нашите експертни преподаватели!

Искаш ли да ти се обадим?

Този сайт използва Cookies

Политика за поверителност и правна информация