Компютърна академия IT STEP! Учим се от 1999 година. Висококачествено компютърно образование за възрастни и деца. Подготвяме програмисти, дизайнери и системни администратори, които не могат да бъдат заменени от изкуствен интелект. За тази цел, освен задълбочени знания, ние се научаваме да разбираме задачи, да мислим за готови проекти и да работим в екип.

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Java Programming Language

Стани Java мастър! Усвои принципите на програмиране с един от най-търсените програмни езици.
Запиши се за нашия курс!

Защо да избереш Java?

Java е един от най-популярните и широко използвани езици за програмиране. Той е бърз, надежден и сигурен. Има широка използваемост в програмирането на десктоп и мобилни приложения, уеб приложения, игри и още много.

Всеки има потенциал да се превърне в специалист в програмирането с Java. Езикът е предпочитан от много начинаещи програмисти, защото е приложим на практика навсякъде.
Всеки има потенциал да се превърне в специалист в програмирането с Java. Езикът е предпочитан от много начинаещи програмисти, защото е приложим на практика навсякъде.
Освен, че има широка изпозваемост Java езикът е и лесен за учене, поради което има голяма общност от разработчици около него.
Освен, че има широка изпозваемост Java езикът е и лесен за учене, поради което има голяма общност от разработчици около него.
Има огромно търсене на Java програмисти. Поради растящите нужди от изграждане на големи, сериозни корпоративни проекти, предлагането на работа за Java developers е сред топ 3 на най-използваните и най-търсените в софтуерната индустрия в България.
Има огромно търсене на Java програмисти. Поради растящите нужди от изграждане на големи, сериозни корпоративни проекти, предлагането на работа за Java developers е сред топ 3 на най-използваните и най-търсените в софтуерната индустрия в България.

За кого е подходящ този курс?

Програмирането с Java е подходящо за всеки, с всякакъв професионален опит. Не е необходимо да имаш предишен опит в сферата, за да започнеш да изучаваш Java – достатъчно е да си целенасочен и да имаш достатъчно време за изучаване и подобряване на придобитите знания.
За ученици и студенти
За ученици и студенти
Курсът дава възможност да започнеш своето професионално развитие още докато се учиш и да започнеш веднага да прилагаш знанията си на практика!
За специалисти в други сфери, различни от IT сферата
За специалисти в други сфери, различни от IT сферата
Ако не си доволен от настоящата си кариера и приходи, реализацията ти като Java специалист ще бъде идеалната възможност за развитие в печеливша и растяща индустрия като IT.
За специалисти в IT сферата
За специалисти в IT сферата
Java езикът е подходящ както за начинаещи, които тепърва навлизат в сферата, така и за онези, които вече имат предишни познания. Курсът дава възможност за опресняване или надграждане на вече придобити знания и умения.

Какво ще научиш?

Съдържанието на курса е разработено от практици в IT индустрията. Програмата е базирана на реални примери, задачи и казуси, като целта е студентите да могат да прилагат придобитите умения на практика. Съдържанието на курса се актуализира редовно, така че студентите да получават нужните знания, съобразени с изискванията на пазара на труда.

Java програмиране

Въведение в програмирането с Java

Ще се запознаеш с това какво е Java и за какво може да се използва. Какви са инструментите за програмиране.

Променливи, типове данни, оператори

Ще научиш какво е променлива и какви типове променливи има като например string, int, boolen, double, float. Ще създаваш и използваш променливите, за да се визуализират в конзолата като резултат.

Оператори и изрази

В тази тема ще се запознаеш с операторите и действията, които те извършват върху различните типове данни. Ще разбереш приоритета на операторите и групите оператори според броя на аргументите, които приемат и това какво действие извършват.

Цикли

В тази тема ще се запознаеш с конструкциите за цикли, с които може да изпълняваш даден фрагмент програмен код многократно.

Масиви

Ще се запознаеш с масивите като средство за обработка на поредица от еднакви по тип елементи. Ще разбереш какво представляват масивите, как може да декларираш, създаваш и инициализираш масиви. Ще обърнем внимание на едномерните и многомерните масиви. Ще разгледаме различни начини за обхождане на масив, четене от стандартния вход и отпечатване на стандартния изход. Ще дадем много примери и задачи, които се решават с използването на масиви и ще ти покажем колко полезни са те.

Методи

Ще се запознаеш подробно с това какво е метод, защо и как да го използваш. Ще разберем как се декларираш методи и какво е сигнатура на метод. След като приключиш темата, ще знаеш как да създаваш собствен метод и съответно как да го използваш (извикваш) впоследствие.

Обектно-ориентирано програмиране

Ще се запознаеш с принципите на обектно-ориен¬тира¬ното програмиране: наследяване на класове и имплементиране на интер¬фейси, абстракция на данните и поведението, капсулация на данните и скриване на информация за имплементацията на класовете, полимор¬физъм и виртуални методи. Ще усвоиш в детайли принципите за свърза¬ност на отговорностите и функционално обвързване.

Линейни структури от данни

В тази тема ще се запознаеш с някои от основните представяния на данните в програмирането. Ще видиш как при определена задача една структура е по-ефективна и удобна от друга. Ще разгледаш структурите "списък", "стек" и "опашка" и тяхното приложе¬ние. Подробно ще се запознаеш и с някои от реализациите на тези структури.

Работа с файлове

В настоящата тема ще се запознаеш с основните похвати при работа с текстови файлове в Java. Ще разбереш какво е това поток, за какво служи и как се ползва. Ще работиш с текстови файлове, ще разбереш как да четеш и пишеш в текстови файлове. Ще се запознаеш с добрите практики за прихващане и обра¬ботка на изключения, възникващи при работата с файлове.

Работа с JUnit

Автоматизираните софтуерни тестове са от решаващо значение за дългосрочното качество, поддръжката и разширяемостта на софтуерните проекти. Чрез използването на Java JUnit е ще се научиш на базовите техники за автоматизация на един проект.

Модели за проектиране в Java

Ще разбереш кои са основните дизайнерски модели в Java. Какви са типовете дизайнерски модели и кой е най-добрият модел за дизайн.

Model-view-controller / MVC

Ще се запознаеш с шаблонът, с който можеш да създаваш потребителски интерфейси както за уеб приложения, така и за мобилни.

Принципи на проектиране на SOLID класове

Ще разбереш кои са 5-те принципа на обектно-ориентираното програмиране.Разбирането на тези концепции ще те направи по-добър разработчик и ще ти помогне да избегнеш проблемите с управлението на софтуера.

Теория на база данни

Въведение в базите данни

Ще се запознаеш с работата на софтуера, който се грижи за поддържане и управлението на базата данни (СУБД). Ще усвоиш основните принципи на работа със различни СУБД- например Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle.

SELECT, INSERT, UPDATE, and DELETE

Ще се запознаеш с SQL синтаксиса и ще усвоиш някои от най-важните команди.

Работа с база данни с няколко таблици

SQL концепции

MySQL агрегирана функция

Методи за агрегиране и филтрация на информацията при проектирането на сложни системи за управление

Изгледи, съхранени процедури, тригери

Ще разбереш разликата между тригерите и съхранените процедури. Какво представляват те и как да ги използваш.

Създаване на уебстраници с HTML &CSS

Въведение в уеб програмирането. Структура на HTML. Форматиране на текст с HTML

Ще се запознаеш с основите на уеб програмиранeто и най- използвания език за програмиране в Интернет. Основната част от обучението разглежда езика HTML – неговите тагове и атрибути.

HTML таблици

Ще усвоиш работата с HTML таблици и основни тагове, които трябва да знаеш.

Позициониране, изпълнение и оформление на уеб страници

Ще усвоиш основните принципи на уеб позиционирането и SEO оптимизацията

HTML форми и рамки

Запознайй се с основните методи и формуляри за въвеждане на потребителски данни.

Форма на обучение

Форма на обучение и цени

Java programming language
Продължителност:
12 месеца
График:
вторник 19:00 - 22:00 ч. и събота 13:00 -16:00 ч. (онлайн занятия)
Възраст:
15-55 години
Брой учебни часове:
4 учебни часа

Плащане на вноски

300 лв./месец
За месечни плащания

Заплащане за семестър

270 лв./месец
При плащане
за шест месеца: 1620 лв.

Пълно плащане

255 лв./месец
При годишно
пълен курс: 3060 лв.
При заплащане на пълния курс: 3060 лв.

Резултати постигнати от курса

След като завършиш курса по програмиране с Java, ще можеш да:

  • проектираш класове с различна степен на сложност
  • разработваш на софтуер с помощта на Java
  • използваш фундаментални принципи за разработване на Back-end решения с помощта на Java
  • разбираш механизмите на многонишковия процес в Java

Начало на курса: 02 август 2022 г.

Искаш ли да започнеш своето обучение?

Остави своята заявка и ние ще се свържем с теб в най-кратък срок, за да ти дадем детайлна инфомация и да отговорим на въпросите ти.

Запиши се