Град София, бул. Ал. Стамболийски №55, партер, ет. 5 и ет. 7, понеделник - петък: от 10:00ч. до 19:00ч

Висше образование с IT STEP

Входът е
свободен
бул. Ал. Стамболийски №55, партер, ет. 5 и ет. 7, понеделник - петък: от 10:00ч. до 19:00ч

До началото:

дни
часа
минути
секунди

В днешно време дипломата за висше образование е считана за важно условие за изграждането на успешна кариера. Но от ключово значение за бъдещото ви професионално развитие, особено в сферата на технологиите, са и практическите умения, върху които рядко се залага в академичните програми.

Международна компютърна академия IT STEP Ви предлага алтернатива, с която да получите желаната акредитация в комбинация с много практически опит зад гърба си!

През есента на 2017-та стартираме съвместни програми с няколко академични европейски университета. След записване и успешно завършване на тези програми, студентите на IT STEP ще придобият диплома за висше образование, призната от МОН, като същевременно ще се обучават по изцяло практически насочената методика на академията. Повече за партньорските програми на IT STEP с акредитирани висши учебни заведения разказва Райна Манджукова, Директор учебна дейност в IT STEP.

Защо бъдещите студенти да изберат програмите на IT STEP с университети-партньори?

Целта на съвместните програми е да обединим и да извлечем максималното от утвърдените академични подходи на университетите и нашето практическо обучение, гъвкавост и международен опит. Съответно чрез обучение в подобна програма, студентите ще получат нужната подготовка за бъдещето си кариерно развитие с практическите занятия в малки групи, на които залагаме в IT STEP, в комбинация с държавно призната диплома за професионален бакалавър.

Защо обучаващите се да се стремят да получат диплома, при положение, че софтуерните инженери често се реализират и без такава?

Нашата практика и дългогодишен опит в сферата на ИТ обученията е доказала, че програмистите могат да се развиват професионално и без бакалавърска степен. Въпреки това държавно-признатата диплома е вид допълнително уверение за работодателите за нивото на подготовката и придобитите знания на бъдещите им служители. Освен това обученията с университети-партньори на IT STEP носят на студентите допълнителни академични познания в различни сфери, а самата диплома ги прави по-уверени в кариерния им път.

Кои са университетите партньори и защо IT STEP е избрала да сътрудничи именно с тях?

Университетите, с които вече сме сключили договори за съвместно обучение или предстои да сключим такива, са три: Университетът за библиотекознание и информационни технологии, Нов български университет и Висше училище по мениджмънт. И трите вуза са утвърдени в сферата на българското образование, а след завършване на съвместната ни програма с последния, студентите ще получат и диплома на университета в Кардиф, Великобритания. Условията на съвместно обучение по трите проекта имат своите различия и специфики и така даваме на нашите бъдещи студенти по тези програми повече възможности за избор.

За кого е подходящо смесеното обучение на IT STEP и университетите-партньори?

Обучението е насочено както към младежи, които могат да го изберат като практически насочена алтернатива на висшето образование, така и за хора, които вече са се сблъсквали с академичното обучение и искат да заложат на по-динамично и същевременно и по-индивидуално насочено такова.

Кога стартира обучението и какво включва?

Обучението по съвместните програми стартира през есента на 2017 г. То включва 2,5 годишните професионални програми на IT STEP в направленията “Разработка на софтуер”, “Компютърна графика и дизайн” или “Мрежови технологии и киберсигурност”, които след даден етап от обучението ще бъдат застъпени с програмите на университетите партньори.

Ако се интересувате от възможностите за висше изцяло практичеки насочено обучение, които предлагаме, свържете с нас на +359 (2) 465-12-21 или се регистрирайте за безплатна консултация, за да получите повече информация за програмите ни за висше образование. 

Регистрирай се

Име, Фамилия*
Телефон*
E-mail*

 


Да
Не

Регистрирайте се и започнете да учите!