Компютърна академия IT STEP! Учим се от 1999 година. Висококачествено компютърно образование за възрастни и деца. Подготвяме програмисти, дизайнери и системни администратори, които не могат да бъдат заменени от изкуствен интелект. За тази цел, освен задълбочени знания, ние се научаваме да разбираме задачи, да мислим за готови проекти и да работим в екип.

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

phone_validation_text
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

Ако изберете «приемам», ще дадете Вашето съгласие да събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни.

Научи повече

Shkolo.bg подкрепя Компютърна Академия IT Step

Радваме се да съобщим, че Shkolo.bg е сигурен и доверен партньор на Компютърна Академия IT Step, като двете организации взаимно се подкрепят в своите мисии!

Shkolo.bg е проект за дигитална трансформация на българските училища.

Екипът на Shkolo е отдаден на следните три цели:

1. Намаляване на бюрокрацията

Техните продукти подобряват работата на училищата чрез автоматизация на бюрократични, административни процеси. Според екипът им учителят не трябва да е администратор с калкулатор и телефон в ръка. Преподавателят трябва да е преди всичко ментор, мотиватор и духовен водач на децата.

 • Край на хартиените дневници

 • Край на досадното смятане с калкулатор

 • Край на родителските срещи и телефонни обаждания

 • Електронни разплащания - спестяват време както на родителите, така и на училището

2. Ангажиране на родителите

Родителите са важна част от образователно-възпитателния процес. От тях се очаква да бъдат добре запознати и ангажирани с постиженията и проблемите на децата си. Благодарение на модерните технологии, Shkolo.bg може да започне да ги ангажира все повече чрез:

 • Публикуване на известия директно в смартфоните на родителите

 • Бърз и лесен достъп до успехите и неудачите на децата

 • Автоматично въвеждане на събития в родителските календари

 •  

  Записване и проследяване на извънкласни дейности

3. Ангажиране на учениците

Децата развиват технологична култура още в детската градина. Няколко години по-късно не можем да ги откъснем от смартфоните им. При тези обстоятелства, за да привлекат вниманието им, техните учители, трябва също да присъстват в дигиталния свят.

 • Комуникация с учениците посредством най-модерни технологии

 • Мотивиране на ученици чрез игровизация на училищните им задачи

 • Учениците могат да оценяват своите задания и учители

За да постигнат своите цели, от Shkolo.bg предлагат:

- Електронен дневник

Позволява на родителите да следят постиженията на своите деца (оценки, отсъствия, отзиви, програма, домашни работи) на дневна база.

- НВО и ДЗИ

Всички резултати от национални оценявания и зрелостни изпити на едно място с дневника и другата административна информация.

- Статистики

Този модул дава отговор на множество въпроси - на кое място по успех е даден ученик в класа си, в училището, в града, в страната.

- Извънкласни дейности

Родители и ученици разполагат с информация за всички одобрени от училището извънкласни дейности и занимания.

- Такси и задължения

Сигурна и защитена възможност за родителите да превеждат пари към сметката на училището, посредством няколко клика.

- Склад

Всички активи на училището, управлявани от едно място. Проследяване движенията на активите и промяната в тяхното състояние.

- Състезания

Проследяване на участие и резултати от вътрешни и национални състезания и олимпиади.

- 5 години съхранение

Всички данни от минали години (оценки, отсъствия и т.н.) се пазят на съхранение и вие може да правите справки в тях по всяко време.

- Учебни материали

Учители и ученици могат свободно да обменят и оценяват дигитално учебно съдържание (тестове, есета, презентации, проекти и т.н.)

- Комуникация

Удобно средство за директна комуникация с родители, ученици и учители (мейли, SMS-и, Фейсбук известия, мобилни известия).

- Значки

Позволява на учителите да поощряват учениците за добро поведение чрез раздаване на виртуални значки (български вариант на ClassDojo).

- ЦДО

Системата поддържа и дневник за целодневна организация на учебния процес (самоподготовка, занимания по интереси и спорт).

- Събития и календар

Автоматично известяване на родители и ученици за настъпващи събития (класна работа, родителски, екскурзия, ДЗИ и т.н.).

- Учителски отсъствия

Администриране на всички учителски отъствия. При отсъствие на учител може да се промени програмата или да се посочи заместник.

- Упражнения, домашни и тестове

Създаване, обмен, оценяване и проследяване на домашни работи, тестове и упражнения.

- Мобилно приложение

iOS и Android. Родителят получава известия за настъпили събития в реално време (нова оценка, ново отсъствие, нова значка и т.н.).

Компютърна Академия IT Step напълно подкрепя ценностите на Shkolo.bg и застава твърдо зад училищната дигитална трансформация!

Искаш ли да ти се обадим?

Този сайт използва Cookies

Политика за поверителност