Град София, бул. Ал. Стамболийски №55, партер, ет. 5 и ет. 7

За сдружението itstep.bg

Мисията на Сдружение “СТЕП” е да развива младите и будни умове на България, като ги подпомага в подготовката за кариера в един от най-конкурентните и иновативни браншове: информационните технологии.

В световен мащаб технологиите се развиват непрекъснато с бързи обороти. Така възниква необходимостта за все повече специалисти в сферата на информационните технологии. Само в Европа има недостиг от около 1 млн. души. В частност за България броят им е около 30 хил. За да продължи технологичният прогрес, трябва да има и добре подготвени специалисти, които да отговорят на съответните нужди на пазара на труда.

С напредъка на технологиите се налага и тенденцията те да навлизат все повече във всекидневния ни живот. Особено впечатление прави появата им още от ранна детска възраст, което налага необходимостта за фокусиране и насочване на детската енергия към ползотворно използване на всички устройства и технологии, които те използват.

Предоставяме възможност за специализирано дългосрочно и практично компютърно обучение. Обхващане на сферата с обучения в три специалностти – Разработване на софтуер, Мрежови технологии и кибер сигурност и Компютърна графика и дизайн.

Мисията на Сдружение “СТЕП” е да помогне на максимално много българи да изградят своята кариера и да си намерят работа в областта на информационните технологии.


Да
Не

Регистрирайте се и започнете да учите!