Град София, бул. Ал. Стамболийски №55, партер, ет. 5 и ет. 7

1000, г. София,

Приемна: бул. Александър Стамболийкси 55, партер

Работно време на приемната – понеделник-петък, от 10:00ч. до 19:00ч.

Учебен корпус: бул. Александър Стамболийски 55, ет. 5, ет. 7

+359 (2) 465-12-21

Свържете се с управителя
Имате още въпроси? Пишете ни.

Искате ли да получите достъп до набор от електронни демонстрационни уроци?


Да
Не

Регистрирайте се и започнете да учите!Да
Не

Регистрирайте се и започнете да учите!