София, ул. Алабин №58

1000, г. София,

Приемна: ул. Алабин №58

Работно време на приемната – понеделник-петък, от 10:00ч. до 19:00ч.

Учебен корпус: ул. Алабин №58

За записване в академията: 02/465-12-21

Учебен отдел : 0894 350 059 , [email protected]

Отдел маркетинг, реклама и продажби : 0899 945 847, [email protected]
Отдел администрация и финанси:0895 136 460,[email protected]

Свържете се с управителя
Имате още въпроси? Пишете ни.


Да
Не

Регистрирайте се и започнете да учите!