Град София, бул. Ал. Стамболийски №55, партер, ет. 5 и ет. 7

1000, г. София,

Приемна: бул. Александър Стамболийски 55, партер

Работно време на приемната – понеделник-петък, от 10:00ч. до 19:00ч.

Учебен корпус: бул. Александър Стамболийски 55, ет. 5, ет. 7

За записване в академията: 02/465-12-21

Учебен отдел: 0894 350 059, [email protected]
Отдел маркетинг, реклама и продажби: 0899 945 847, [email protected]
Отдел администрация и финанси: 0895 136 460, [email protected]

Свържете се с управителя
Имате още въпроси? Пишете ни.


Да
Не

Регистрирайте се и започнете да учите!