STEP IT Academy | We have been teaching since 1999. High-quality IT-education for adults and children. We prepare programmers, designers and system engineers who cannot be replaced by artificial intelligence. In order to achieve this, we teach how to understand tasks, run projects and work in a team, in addition to core knowledge.

Your browser Internet Explorer is out of date!

Please, use Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera

Java Programming Language

Стани Java мастър! Усвои принципите на програмиране с един от най-търсените програмни езици.
Запиши се за нашия курс!

Защо да избереш Java?

Java е един от най-популярните и широко използвани езици за програмиране. Той е бърз, надежден и сигурен. Има широка използваемост в програмирането на десктоп и мобилни приложения, уеб приложения, игри и още много.

Всеки има потенциал да се превърне в специалист в програмирането с Java. Езикът е предпочитан от много начинаещи програмисти, защото е приложим на практика навсякъде.
Освен, че има широка изпозваемост Java езикът е и лесен за учене, поради което има голяма общност от разработчици около него.
Има огромно търсене на Java програмисти. Поради растящите нужди от изграждане на големи, сериозни корпоративни проекти, предлагането на работа за Java developers е сред топ 3 на най-използваните и най-търсените в софтуерната индустрия в България.

За кого е подходящ този курс?

Програмирането с Java е подходящо за всеки, с всякакъв професионален опит. Не е необходимо да имаш предишен опит в сферата, за да започнеш да изучаваш Java – достатъчно е да си целенасочен и да имаш достатъчно време за изучаване и подобряване на придобитите знания.

За ученици и студенти
Курсът дава възможност да започнеш своето професионално развитие още докато се учиш и да започнеш веднага да прилагаш знанията си на практика!
За специалисти в други сфери, различни от IT сферата
Ако не си доволен от настоящата си кариера и приходи, реализацията ти като Java специалист ще бъде идеалната възможност за развитие в печеливша и растяща индустрия като IT.
За специалисти в IT сферата
Java езикът е подходящ както за начинаещи, които тепърва навлизат в сферата, така и за онези, които вече имат предишни познания. Курсът дава възможност за опресняване или надграждане на вече придобити знания и умения.

Какво ще научиш?

Съдържанието на курса е разработено от практици в IT индустрията. Програмата е базирана на реални примери, задачи и казуси, като целта е студентите да могат да прилагат придобитите умения на практика. Съдържанието на курса се актуализира редовно, така че студентите да получават нужните знания, съобразени с изискванията на пазара на труда.

Java програмиране

Въведение в програмирането с Java

Променливи, типове данни, оператори

Оператори и изрази

Цикли

Масиви

Методи

Обектно-ориентирано програмиране

Линейни структури от данни

Работа с файлове

Работа с JUnit

Модели за проектиране в Java

Model-view-controller / MVC

Принципи на проектиране на SOLID класове

Теория на база данни

Въведение в базите данни

SELECT, INSERT, UPDATE, and DELETE

Работа с база данни с няколко таблици

MySQL агрегирана функция

Изгледи, съхранени процедури, тригери

Създаване на уебстраници с HTML &CSS

Въведение в уеб програмирането. Структура на HTML. Форматиране на текст с HTML

HTML таблици

Позициониране, изпълнение и оформление на уеб страници

HTML форми и рамки

download_detailed_program

Резултати постигнати от курса

След като завършиш курса по програмиране с Java, ще можеш да:

проектираш класове с различна степен на сложност

разработваш на софтуер с помощта на Java

използваш фундаментални принципи за разработване на Back-end решения с помощта на Java

разбираш механизмите на многонишковия процес в Java

Начало на курса: 02 август 2022 г.

diplom

Ready to start learning?

Leave an application - we will call you, answer your questions about the course program and book a place for you in the group

Sign up

This site uses cookies

Privacy policy